berak2016


BERAK 2016Vår stolthet og store stjerne SC Gess Rys od Krolòwych*PL JW DVM ble Best in Show!


Det var stinn brakke under BERAKs utstilling. Kitty tok turen fra Stavanger for å holde den lokale sib-mafiaen med selskap, så 17 sibirkatter stilte til start. Litt vennskapelig knuffing ble det om sertifikat blant hunnkattene i gruppe 3. Lørdag gikk det til Fredtun Monster, mens tanten, Grensedalen Goldie, fikk cac’et på søndagen.S*Stimics Fragoline (NOM lør)                    Asta Nas od Kròlowych*PL (NOM og stemme søn)


Det var selvfølgelig BIV i gruppe 3 som bestod av 7 katter. Beste hann begge dager ble Grensedalen Goliat og beste ungdyr begge dager ble Grensedalen Orion. Beste hunn var Monster lørdag og Goldie på søndag. BIV-total gikk til Monster lørdag og Goliat på søndag. Grensedalen Beauty fikk BIV begge dager i gruppe 5 og søndag var det BIV i gruppe 4 som gikk til Gess. Han fikk med det tittelen DVM (Distinguished Variety Merit).
Monster                                                    Goldie                                            Goliat


Lørdag var det 6 sibirer i de forskjellige finalene, og 4 på søndagen. Kun Vestavind Everest ble nominert begge dager. Super-Gess var eneste sibirkatt som gikk helt til topps. Ellers ble NO*Grensedalen nest beste oppdrett begge dager.


Harmoni i Soltroll leiren.
Bildegalleri